Drobečková navigace

Úvod > ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠK. ROK 2019/20

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠK. ROK 2019/20

lk.png

        Vyhlášení zápisu

Ředitelka školy v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění (dále jen „Školský zákon) stanovuje termín a dobu zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 takto:

úterý 2. dubna 2019, od 14:00 hod. do 18:00 hod.

středa 3. dubna 2019, od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podává výlučně zákonný zástupce dítěte.

Formulář žádosti a zápisní list jsou k dispozici na konci této stránky.

Nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti.

  • Zapisujeme všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.
  • K zápisu mohou přijít i děti narozené v době od 1. 9.2013 do 31. 12. 2013, pokud rodiče zažádají o předčasný nástup do školy a doloží psychologické doporučující vyšetření, u dětí narozených od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 je třeba ještě doložit lékařské doporučující vyšetření.

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Zápis je složen z formální části, kdy zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, a z motivační části, která proběhne formou hry.

 

Podmínky přijetí

Ve školním roce 2019/2020 plánuje škola otevřít dvě první třídy. Ředitelka školy stanovuje v souladu s § 36 Školského zákona kritéria pro přijetí takto:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ Praha 10, jehož sourozenec se na naší škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ Praha 10.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území jiné městské části, jehož sourozenec se na naší škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území jiné městské části.
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území mimo hlavní město Praha.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, přistoupíme z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek k výběru losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Podmínkou přijetí je připravenost dítěte na školní docházku (přiměřená duševní a sociální vyspělost a tělesná zdatnost).

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku, potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku). Vhodnost odložení školní docházky posuzuje na žádost rodičů příslušná pedagogicko psychologická poradna (PPP Jabloňová 30a, Praha 10) a dětský, příp. odborný lékař.

V případě odkladu vyplníte u zápisu žádost o odklad a doložíte doporučení od příslušného školského poradenského zařízení (PPP Praha 10) a od odborného, příp. dětského lékaře. Pokud tato doporučení v době zápisu ještě nebudete mít, doložíte je nejpozději do 30. dubna 2019. Jestliže odborníci posunou rozhodnutí na pozdější termín, je nutné informovat školu.

 

Ostatní informace

Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (ve vývěsce na budově školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zskodanska.cz) v pátek 12. 4. 2019. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

bez názvul.png

Spádový obvod ZŠ Karla Čapka.docx

Zápisní list pro šk. r. 19-20.doc

Žádost o přijetí pro šk. r. 19-20.doc

Žádost o odklad pro šk. r. 19-20.doc

Doporučení pro zákonné zástupce.doc

Desatero pro rodiče.doc

 

 

 

Menu

titul1.png

 

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 2. a 3.4. 2019 od 14 do 18 hodin.

Přestupy do ZŠ Karla Čapka

S ohledem na kapacitu školy umožňujeme přestup pouze dětem, které jsou naše spádové.

Volná místa

Pro školní rok 2018/2019 a 2019/2020 hledáme kvalifikovaného pedagoga 1.st., pedagoga s aprobací AJ-ČJ (nástup možný ihned), M-F a vychovatele/vychovatelku do školní družiny. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

zskarlacapka.bakalari.cz

Webmail

webmail

Návštěvnost stránek

1032738