Drobečková navigace

Úvod > Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠK. ROK 2019/20

Vyjádření zřizovatele k zápisu 26.4.2019.png

 

Zápis do 1. ročníku byl ukončen, dodatečně již bohužel nemůžeme zapisovat žádné uchazeče. Výsledky zápisu budou zveřejněny v týdnu od 29.4.2019.

 

Podmínky přijetí

 Ředitelka školy stanovuje v souladu s § 36 Školského zákona kritéria pro přijetí takto:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy, jehož sourozenec se na naší škole vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ Praha 10, jehož sourozenec se na naší škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ Praha 10.
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území jiné městské části, jehož sourozenec se na naší škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území jiné městské části.
  7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území mimo hlavní město Praha.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, přistoupíme z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek k výběru losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku, potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku). Vhodnost odložení školní docházky posuzuje na žádost rodičů příslušná pedagogicko psychologická poradna (PPP Jabloňová 30a, Praha 10) a dětský, příp. odborný lékař.

V případě odkladu vyplníte u zápisu žádost o odklad a doložíte doporučení od příslušného školského poradenského zařízení (PPP Praha 10) a od odborného, příp. dětského lékaře. Pokud tato doporučení v době zápisu ještě nebudete mít, doložíte je nejpozději do 30. dubna 2019. Jestliže odborníci posunou rozhodnutí na pozdější termín, je nutné informovat školu.  

Ostatní informace

Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (ve vývěsce na budově školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zskodanska.cz). Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená. Předpokládáme otevření dvou méně početných tříd.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

bez názvul.png

 

Spádový obvod ZŠ Karla Čapka.docx

Žádost o odklad pro šk. r. 19-20.doc

Doporučení pro zákonné zástupce.doc

Desatero pro rodiče.doc

 

 

 

Menu

Sablonytisk.png

 MAPII.png

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana

Přestupy do ZŠ Karla Čapka

S ohledem na kapacitu školy nejsou možné žádné přestupy (ani pro školní rok 2019/2020).

Volná místa

Pro školní rok 2019/2020 hledáme kvalifikovaného pedagoga AJ a asistenta pedagoga. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

zskarlacapka.bakalari.cz

Webmail

webmail

Návštěvnost stránek

1085407