Drobečková navigace

Úvod > Výchovný poradce > Přijímací řízení na SŠ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?                             

 • informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách a navštívit je v den otevřených dveří
 • obstarat si tiskopisy přihlášky - v prodejnách SEVT, na stránkách naší školy, na stránkách SŠ nebo získat jinde na internetu (www.msmt.cz, www.cermat.cz)
 • vyplnit přihlášky a nechat si v nich potvrdit prospěch na ZŠ (pro talentové zkoušky  v průběhu listopadu 2018, ostatní do konce února 2019)
 • odevzdat zkontrolované přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral, do 1. března 2019 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018)
 • uchazeč na přihlášce uvede dvě školy, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne odevzdáním zápisového lístku na vybranou SŠ
 • uchazeč si vyzvedne ve své základní škole zápisový lístek – do 15. března 2019 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018)


V platnosti přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

 

 • řádné termíny pro jednotnou přijímací zkoušku jsou stanoveny na dny:

 

 • čtyřleté obory vzdělávání
 • 1. termín: pátek 12. 4. 2019
 • 2. termín: pondělí 15. 4. 2019

 

 • šestileté a osmileté obory vzdělávání
 • 1. termín: úterý 16. 4. 2019
 • 2. termín: středa 17. 4. 2019

 

 • náhradní termíny pro všechny obory
 • 1. termín: pondělí 13. 5. 2019
 • 2. termín: úterý 14. 5. 2019

 

 • po vyhlášení výsledků potvrzení zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí 

 

 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

 

 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když bylo jeho odvolání úspěšné, dále v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky)

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Termín

Aktivita

 

 

do 30. listopadu 2018

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2019

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2019

Talentové zkoušky do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2019

Talentové zkoušky v konzervatořích.

 

 

do 1. března 2019

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

 

 

 

 

12. dubna 2019

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.

16. dubna 2019

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

15. dubna 2019

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.

17. dubna 2019

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

13. května 2019

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2019

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. 

Co dělat po vykonání přijímací zkoušky?

 • zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup 

Co dělat v případě přijetí?

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10 denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat

Co dělat v případě nepřijetí?

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uloženo jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli střední školy podat odvolání proti nepřijetí
 • pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání, nebo odvolání nepodal, je potřeba sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách MHMP nebo přímo na stránkách školy, kterou si pro další kola vybral

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 30. listopadu 2018
 • vyzvednout si ve své základní škole zápisový lístek do 30. listopadu 2017
 • talentová zkouška v prvním kole se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2019, v konzervatoři od 15. do 31. ledna 2019, v oborech Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019
 • po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci sdělení o výsledku talentové zkoušky

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeči o studium obdrží ve škole jeden zápisový lístek do 15. března 2019 nebo do 30. listopadu 2018 v případě podání přihlášky ke studiu do oboru s talentovou zkouškou. Zápisový lístek bude vydán pouze proti podpisu zákonného zástupce žáka.

Menu

Sablonytisk.png

 MAPII.png

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Přestupy do ZŠ Karla Čapka

S ohledem na kapacitu školy nejsou možné žádné přestupy (ani pro školní rok 2019/2020).

Volná místa

Pro školní rok 2019/2020 hledáme kvalifikovaného pedagoga AJ a asistenta pedagoga. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

zskarlacapka.bakalari.cz

Webmail

webmail

Návštěvnost stránek

1085218