Drobečková navigace

Úvod > ZÁPIS DO I. ROČNÍKŮ (2017/18)

    ZÁPIS DO I. ROČNÍKU

       

 Aktuální informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

 Zápis již proběhl ve dnech 4. a 5. 4. 2017

Výsledky zápisu pro školní rok 2017-18

 

 Podmínky přijetí

Ve školním roce 2017/2018 plánuje škola otevřít vzhledem k současným prostorovým možnostem dvě první třídy s maximálním počtem 30 žáků (v případě převisu spádových dětí a zaručené realizace půdní vestavby budou otevřeny       třídy 3). Ředitelka školy stanovuje v souladu s § 36 Školského zákona kritéria pro přijetí.

 Hlavní kritéria:

  1. Děti ze spádové oblasti ZŠ Karla Čapka.
  2. Věk dítěte.
  3. Kapacita školy.

Doplňková kritéria:

  1. Děti, které mají již staršího sourozence na naší škole. V případě, že počet zájemců bude převyšovat prostorové možnosti školy, budou upřednostněny děti, které mají sourozence na 1. stupni.
  2. Ostatní děti. V případě, že počet zájemců bude převyšovat prostorové možnosti školy, budeme nuceni u těchto dětí přistoupit k netradičnímu leč průhlednému způsobu výběru – k losování. Tato možnost se může týkat i kritéria č. 2, v krajním případě i kritéria č. 1.
  • Podmínkou přijetí je připravenost dítěte na školní docházku (přiměřená duševní a sociální vyspělost a tělesná zdatnost).

Odklad povinné školní docházky

Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku, potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku). Vhodnost odložení školní docházky posuzuje na žádost rodičů příslušná pedagogicko psychologická poradna (PPP Jabloňová 30a, Praha 10) a dětský, příp. odborný lékař.

V případě odkladu vyplníte u zápisu žádost o odklad (formulář ke stažení ve spodní části této stránky) a doložíte doporučení od příslušného školského poradenského zařízení (PPP Praha 10) a od odborného, příp. dětského lékaře. Pokud tato doporučení v době zápisu ještě nebudete mít, doložíte je nejpozději do      30. dubna 2017. Jestliže odborníci posunou rozhodnutí na pozdější termín, je nutné informovat školu.

 Ostatní informace

Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (ve vývěsce na budově školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zskodanska.cz) ve čtvrtek 13.4.2017. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 – spádový obvod

Bulharská - lichá č. 1 - 25                    sudá č. 2 - 16

Dykova

Estonská

Finská

Heroldovy sady

Holandská – sudá č. 4 – 52                  lichá č. 5 - 23

Hradešínská

Chorvatská

Kodaňská - lichá č. 5 - 29, 35 – 63       sudá č. 4 - 30

Korunní – sudá č. 66 - 108

Madridská

Mexická

Moskevská - lichá čísla

nám. Svatopluka Čecha

Na Šafránce - lichá č. 1 – 43              sudá č. 2 – 40

Na zájezdu

Nitranská - lichá č. 3                         sudá č. 2 - 10

Norská

Říčanská

Řipská – lichá i sudá č. 1 - 8

Slovenská - lichá č. 29 – 37              sudá č. 2 – 10

Slovinská

Sobotecká

Tolstého - lichá č.11 - l5

Žitomírská

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 imagesCAB63JVL.jpg

Desatero pro rodiče.doc

Doporučení pro zákonné zástupce.doc

Zápisní list 17-18.doc

Žádost o přijetí 17-18.doc

Žádost o odklad.doc

 

 

Menu

titul1.png

 

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Volná místa

Pro školní rok 2017/2018 hledáme kvalifikované pedagogy těchto odborností: učitel 1.st., asistent pedagoga, vychovatel ŠD. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

    

Přístup na iŠkolu

www.iskola.cz/karlacapka

Webmail 

webmail

Návštěvnost stránek

876857