Drobečková navigace

Úvod > Výchovný poradce > Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím řádkům.

Termíny PŘ pro školní rok 2013/2014:

Talentové zkoušky:  2. - 15. leden 2013

(konzervatoře 15. - 31. leden 2013)

Přijímací zkoušky: 22. – 30. duben 2013

 

Změny v přijímacím řízení lze shrnout

do těchto bodů:

1) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami přímo k rukám ředitelů středních škol. V praxi to znamená, že vyplněnou přihlášku donese žák do školy nejprve třídnímu učiteli, ten doplní známky na zadní stranu přihlášky  a předá ji výchovné poradkyni. Zkontrolovanou a orazítkovanou přihlášku dostane žák zpět a sám ji zašle nebo osobně odevzdá na střední školu, kterou si zvolil. Termíny podání přihlášky se nemění: do 15. března v případě oboru s běžnými přijímacími zkouškami a do 30. listopadu v případě konání talentových zkoušek.

2) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky na  2 různé střední školy (obory). Kontrolu, zda jich nepodává víc, sice základní škola vykonávat nesmí, ale v  praxi také více než dvě přihlášky nepotvrdí...

3) Každý uchazeč obdrží také jeden  "zápisový lístek", který mu vydá základní škola (rodiče budou včas písemně vyrozuměni o tom, že zápisové lístky jsou připravené k vyzvednutí). Ostatním uchazečům, tj. žákům kteří nekončí ZŠ ve školním roce 2012/2013, vydá zápisový lístek krajský úřad. Tento zápisový lístek slouží k potvrzení, že žák skutečně míní nastoupit na SŠ, na kterou úspěšně prošel přijímacím řízením. Tento zápisový lístek je nutno dodat na střední školu do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí, jinak střední škola pokládá místo za uvolněné a může ho obsadit jiným uchazečem (např. z druhého kola přijímacího řízení). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 Další informace:

1) Vyhláška č. 671/2004 Sb.

Úplné znění vyhlášky č.671 2004 Sb. 2012

2) Stránky MŠMT

3) Poradna na webu AZ rodina

4) Přehled oborů a SŠ v Atlasu školství

5) Infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

- vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

- jsou zde uvedeny údaje o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

- jsou zde uvedeny údaje o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),- velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

- poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Přihlášky je nutné vytisknout oboustranně!

Přihláška na SŠ - nová.xls

Přihláška na SŠ s talent. zkouškou - nová.xls


VZOR vyplněné přihlášky.xls


Milí žáci, vážení rodiče,

 závěrem bych chtěla požádat o skutečně pečlivé vyplnění přihlášek podle uvedeného vzoru (každý rok jich velké množství vracím kvůli nejrůznějším chybám) a o jejich včasné odevzdání ke kontrole a orazítkování,  tj. nejpozději do 28. února

Počátkem března budou připravené zápisové lístky, které bude možné si vyzvednout ve vrátnici školy oproti podpisu zákonného zástupce žáka. 

Všem deváťákům přeji šťastnou ruku při výběru té pravé střední školy či učiliště, úspěšné složení přijímacích zkoušek, rodičům pak pevné nervy a zdravý optimismus.

V případě dalších nejasností neváhejte a obraťte se s dotazy přímo na mě.

 H. Fuchsová

Menu

Sablonytisk.png

 MAPII.png

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Přestupy do ZŠ Karla Čapka

S ohledem na kapacitu školy nejsou možné žádné přestupy (ani pro školní rok 2019/2020).

Volná místa

Pro školní rok 2019/2020 hledáme kvalifikovaného pedagoga AJ a asistenta pedagoga. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

zskarlacapka.bakalari.cz

Webmail

webmail

Návštěvnost stránek

1085219